Cykloturistika

Novohradské hory skýtají řadu přírodních a kulturních zajímavostí a jedním z optimálních způsobů jejich poznání je cykloturistika. Novohradské hory určitě patří k nejideálnějším terénům pro nenáročnou cyklistiku. Značených tras pohořím sice moc nevede, o to více je tu však různých lesních cest s pevným povrchem, po nichž si to můžete křižovat několik dní.
Podobně jako většina ostatních horstev v Čechách tvoří i Novohradské hory náhorní pláň s malými výškovými rozdíly. Za parného léta poskytují zchlazení nejenom stinné smrkové lesy a poměrně vysoké nadmořské výšky, ale také četné rybníčky, využívané dříve většinou k plavení dřeva. Cyklotrasy v Novohradských horách rozšiřuje od loňského roku nová přeshraniční stezka s názvem Via Verde – zelená cesta. Jednou ze zastávek cesty by měla být žulová zeď ve tvaru spirály na historickém místě rozdělení a hranice obou zemí. Do zdí tohoto milníku míru jsou zapracovány všechny kameny, kterými přispěli obyvatelé obcí na obou stranách hranice, aby tak přispěli ke vzniku místa vzájemného setkávání, rozjímání a společné spirituality jako symbolu porozumění mezi lidmi i mezi zeměmi.