Sokolčí

Nevelké zříceniny hradu Sokolčí stojí na strmém skalnatém ostrohu nad pravým břehem říčky Černé východně od Kaplice na Českokrumlovsku v Jihočeském kraji. V přední části hradního areálu, od přehradí oddělené ve skále vylámaným příkopem, stála věžovitá brána a blízko ní v nároží byla hranolová věž, na kterou navazoval dlouhý podélný palác. Dochovaly se zbytky brány, věže, hradního paláce a obvodových hradeb. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.

Historie
Skály pod bývalým hradem Sokolčí bývají častým námětem pro šplhavce. Vpravo je koryto říčky Čečné
Hrad založili zřejmě ve 14. století páni z Velešína, v roce 1387 se hrad stal majetkem Rožmberků. O dalších osudech hradu není téměř nic známo. Po připojení k panství Nový Hrad přestal být zřejmě hrad Sokolčí obýván a udržován. Jako pustý se hrad poprvé připomíná v roce 1541.