Kraví hora

Kraví hora (953 m) je jedním z vrcholů Novohradských hor tyčící se kousek od obce Hojná
Voda. Samotná hora je velmi bizarním přírodním útvarem. Na úbočí se rozkládá rozsáhlé žulové suťové pole, zčásti zarostlé náletovými dřevinami. V lesních partiích se vyskytují neobvyklé skalní útvary, mezi nimiž je nejznámější kámen zvaný Napoleon. Díky blízkosti státní hranice s Rakouskem byla celá oblast za minulého režimu bedlivě sledována pohraničníky a ti po sobě v oblasti zanechali několik vojenských hlásek. A právě na vrcholu Kraví Hory byla v roce 1989 postavena poslední z nich. Po společenských změnách byl vrchol hory zpřístupněn a věž se, i přes zákaz vstupu, stala oblíbeným cílem turistů, kteří pro její krásný výhled postupovali krkolomný výstup po žebřících.

V roce 2001 byla vojenská hláska přebudována na rozhlednu. Železný žebřík byl vyměněn za točité schodiště a rozhledna doplněna šikmými podpěrami pro lepší stabilitu. Rozhledna má tři plošny, z nichž ta nejspodnější je vylídková. Na zvývajících dvou se nachází technologické zařízení. Rozhledna se 133 schody je vysoká 42 metrů a z výšky 32 metrů nabízí nádherný kruhový výhled na Novohradské a Slepičí hory, Třeboňskou pánev, Blanský les a přilehlou oblast Rakouska. Za dobrých klimatických podmínek lze spatřit Alpy. Přístup je volný.