Prales Hojná Voda

Národní přírodní památka, veden jako vzácný i na seznamu UNESCO. Jedna z nejstarších přírodních rezervací ve střední Evopě. Založen roku 1838 hrabětem Jiřím Buquoyem na svahu hory Vysoká (1.034m) 4 km od obce Hojná Voda.
Dnes má rozlohu 8,56 ha a těsně hraničí s Rakouskem. Tvořen je pozůstatky přirozených smíšených lesních porostů s převahou přestárlých jedlí, buku, smrku a javoru klenu. Sám prales se neobnovuje, okolní porosty však pocházejí většinou z přirozené obnovy. Pralesovitý ráz utrpěl v průběhu obou světových válek, kdy byly nejsilnější jedle vytěženy na stavbu lodí.
V současnosti je Hojnovodský prales přístupný, až k němu vede červená turistická značka místního turistického značení z Hojné Vody. Kolem pralesa byla vybudována naučná stezka. Její první čast kopíruje tzv. Süsovu cestu (na kameni po pravé straně pamětní deska k 150 výročí vyhlášení rezervace (1838 – 1988)), z ní pak odbočuje, klesá a podél státní hranice se vrací zpět.